Přidání kontroly pravopisu cizího jazyka do Office 2007

Možná jste se dostali do situace, kdy potřebujete do české verze Office 2007 přidat podporu pro kontrolu pravopisu cizího jazyka, který není standardně součástí vaší verze Office. Česká verze Office totiž umí kontrolovat pouze češtinu, angličtinu, němčinu a slovenštinu. Dokument napsaný v ruštině tím pádem nebude kontrole podroben. Pro tyto případy je tu možnost zakoupení tzv. Language Packu, který rozšiřuje jazykové dovednosti aplikací Office o nový jazyk.

Cena za jeden jazyk se pohybuje okolo přijatelných 30 €. Nákup i platba probíhá výhradně online a ihned po zaplacení platební kartou získáváte odkaz ke stažení zakoupeného jazykového balíčku. Po stažení už jen stačí spustit instalátor a za okamžik je vše hotovo. Navíc není potřeba zadávat žádné licenční číslo, čímž se vše urychluje. Během 10 minut tak získáváte, co jste potřebovali.

Osobně jsem vyzkoušel přidání kontroly ukrajinštiny pro Office 2007 Pro domácnosti a studenty a vše proběhlo bez chybičky. Nemusíte tedy mít obavy, že by například Language Pack nešlo nainstalovat na verzi Office pro domácnosti.

Odkazy

Jazykové nástroje obsažené v language packu: dole na této stránce
Přehled jazykových verzí Office a jazyků, které umí kontrolovat: zde
Zakoupení language packu online: zde

Umístění funkce z menu Office 2003 v ribbonu Office 2007

Pokud jste si ještě stále nezvykli na nové rozhraní Office 2007, máme pro vás dobrou zprávu. Microsoft totiž připravil velmi názorný interaktivní nástroj pro vyhledávání příkazů a funkcí. Postačí vám znalost umístění příkazu v Office 2003. Nástroj vám poté přesně ukáže, kde příkaz hledat v nové hlavní nabídce Office 2007 nazývané pás karet. Jak už možná víte, prakticky všechny funkce aplikací Office totiž nejsou součástí klasických menu Soubor, Úpravy, Zobrazit a podobně, ale jsou uspořádány do několika nabídek, které se navíc lehce mění v závislosti na aktivním prvku, se kterým pracujete. Pokud tedy potřebujete v nových Office najít funkci, kterou často používáte a jejíž umístění v Office 2003 přesně znáte, je tento tip právě pro vás.

Přejděme rovnou k malé ukázce. Již dlouhou dobu pracujete s Office 2003 a nyní vaše organizace přechází na Office 2007. Často vytváříte dokumenty, jež jsou naformátovány do dvou sloupců. V novém Wordu 2007 potřebujete rychle najít funkci pro převod dokumentu z jeho obvyklé podoby do dvou svislých sloupců. Postup bude následující.

 1. Navštivte webovou stránku nástroje Referenční příručka příkazů aplikací Word 2003 až Word 2007.
 2. Pro spuštění interaktivního průvodce klikněte na Spustit příručku ve střední části stránky. Ke jeho správnou funkci si do prohlížeče nainstalujte doplněk Adobe Flash Player, pokud jej náhodou ještě nemáte.
 3. V uvítacím dialogu klikněte na tlačítko Spustit.
 4. Nástroj simuluje prostředí Wordu 2003. V menu Formát zvolte funkci Sloupce.
  word-2003
 5. Vzápětí se automaticky zobrazí rozhraní Office 2007 a průvodce vám postupně ukáže cestu k příkazu pro změnu formátu dokumentu do sloupců.
  word-2007

Nástroj není dostupný pouze pro Microsoft Word. Následující tabulka zachycuje odkazy na lokátory příkazů některých dalších aplikací české jazykové verze Office.

Produkt Odkaz na lokátor funkcí
Microsoft Word http://office.microsoft.com/cs-cz/word/HA100744321029.aspx
Microsoft Excel http://office.microsoft.com/cs-cz/excel/HA101491511029.aspx
Microsoft PowerPoint http://office.microsoft.com/cs-cz/powerpoint/HA101490761029.aspx
Microsoft Outlook http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook/HA102221621029.aspx?pid=CH100622221029

 Tip: Pokud vám nevyhovuje výška pásu karet a potřebujete mít k dispozici více místa pro práci s dokumentem, skryjte celý pás karet pomocí klávesové zkratky CTRL+F1.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Vytvořte si vlastní panel nástrojů a klávesové zkratky v Outlooku

Dnešní tip je určen především pro ty, kteří si potrpí na klávesové zkratky. Ukážeme si, jak si vyrobit vlastní panel nástrojů s nejpoužívanějšími funkcemi Outlooku a přiřadíme jim vlastní klávesové zkratky.
Klasické funkce, jakými jsou psaní nových e-mailů, odpovídání na příchozí zprávy a mazání zpráv, již klávesové zkratky mají přiřazené od Microsoftu. Pokud ale máte rádi pořádek, pak jistě mimo jiného zprávy třídíte do složek na základě jejich obsahu. Právě přesouváním a kopírováním zpráv do složek se budeme zabývat. Vytvoříme si nový panel s těmito dvěma funkcemi a přiřadíme jim klávesové zkratky. Podle níže popsaného postupu můžete do panelu zahrnout další naprosto libovolnou funkci Outlooku, kterou často používáte. Celé rozhraní si máte možnost sestavit tak, abyste měli všechny potřebné funkce ihned k dispozici.

 1. V Outlooku vstupte do nabídky Zobrazit. Zde vyberte Panely nástrojů a v podmenu zvolte Vlastní.
  vlastni
  2. V nově otevřeném dialogovém okně Vlastní přejděte na záložku Panely nástrojů.
  3. Kliknutím na tlačítko Nový založte nový panel nástrojů a vyplňte jeho název. Pro ilustraci zvolme například jméno Zkratky.
  novy-panel
  4. V okně Outlooku se objeví nový plovoucí panel. Uchopte ho levým tlačítkem myši a umístěte jej v pravém horním rohu okna Outlooku, kde končí stávající panely.
  zadokovat-panel
  5. Ve stále otevřeném okně Vlastní se přepněte na záložku Příkazy a pokračujte stiskem tlačítka Přeuspořádat příkazy.
  preusporadat
  6. Přepněte se v horní části okna do režimu Panel nástrojů a z rozbalovacího seznamu poté zvolte námi nově vytvořený panel Zkratky.
  pridat
  7. Tlačítkem Přidat otevřete dialog s výběrem všech funkcí. V jeho levé části vyberte kategorii Úpravy. V pravé části pak postupně Kopírovat do složky a Přesunout do složky. Přidání každé z funkcí potvrďte stiskem tlačítka OK.
  8. Okno Přeuspořádat příkazy by nyní v sekci Ovládací prvky mělo obsahovat obě přidané funkce. Každou z nich postupně vyberte levým tlačítkem, klikněte na tlačítko Změnit výběr a zvolte Pouze text (vždy).
  9. Nyní máme vytvořen nový panel s funkcemi a přiřadíme jim klávesové zkratky. Pro přesun do složky požadujme například zkratku Alt+1 a pro kopírování do složky Alt+2.
  10. Vše provedeme ve stále otevřeném okně Přeuspořádat příkazy. Levým tlačítkem vyberte ovládací prvek Přesunout do složky a klikněte na tlačítko Změnit výběr.
  11. Do pole Název vložte místo původního textu &1 Přesunout do složky a zadání potvrďte klávesou Enter.
  presunout-do-slozky
  12. Nyní analogicky vyberte v okně Přeuspořádat příkazy na prvek Kopírovat do složky. Tlačítkem Změnit výběr otevřete nabídku v níž do pole Název vložte řetězec &2 Kopírovat do složky.
  13. V tuto chvíli můžete tlačítkem Zavřít uzavřít okna Přeuspořádat příkazy a Vlastní.
  14. Obě nově přidané funkce do panelu můžete vyvolat jejich klávesovou zkratkou, tedy Alt+1 nebo Alt+2.
  vysledek

Zahrnete-li do názvu funkce umístěné v panelu znak “&” následovaný číslicí, bude funkci automaticky vytvořena klávesová zkratka ve formátu Alt+číslice.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Outlook: Alternativní e-mailová adresa pro odpověď

Obvyklé chování poštovního klienta je takové, že pokud někomu odešlete e-mail a on vám odpoví pomocí tlačítka Odpovědět, pak poštovní klient automaticky předvyplní do pole Komu e-mailovou adresu, ze které jste dané osobě e-mail odeslali.
Někdy ovšem může být velice výhodné nechat si odpovědět na adresu jinou. Píšete například e-mail z kolegova počítače, ale odpověď chcete doručit do své poštovní schránky. Nebo naopak můžete chtít, aby reakce na zprávu, odeslanou zvašeho účtu, byla doručena kolegovi, do jehož kompetence spadá vyřizování tohoto typu příchozí korespondence. Přesně pro tyto případy můžete využít jednu z mnoha funkcí Microsoft Outlooku.

 1. Vytvořte v Outlooku nový e-mail.
 2. Do pole Komu vyplňte adresu příjemce zprávy.
 3. V pásu karet (Ribbon) zvolte nabídku Možnosti a klikněte na volbu Odpovědi doručovat na adresu.
  moznosti-zpravy
 4. Do nově otevřeného dialogu vložte adresu, na kterou si přejete přijmout odpověď na právě odesílanou zprávu. Okno uzavřete tlačítkem Zavřít.
  dorucovat-na-adresu
 5. Jakmile si adresát zprávu přečte a odpoví na ni, jeho poštovní klient bude adresovat odpověď na vámi požadovanou adresu.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Opožděné odesílání všech odchozích zpráv z Outlooku

Také se vám tu a tam stane, že opomenete přiložit k e-mailové zprávě slibovanou přílohu? Nebo snad po několika okamžicích po odeslání zprávy zjistíte, že jste do ní jednu z myšlenek zapomněli napsat? Pak nejen pro vás je následující tip. Ukážeme si jak v Outlooku nastavit prodlevu mezi stiskem tlačítka Odeslat a skutečným odesláním zprávy. Tak si vytvoříme určitý časový interval po odeslání e-mailu, kdy je ještě možné napravit jeho případné nedostatky. Tímto zpoždením budou ovlivněny veškeré odchozí zprávy, takže doporučuji nenastavovat jeho hodnotu na příliš velkou hodnotu, aby zprávy, které chcete odeslat ihned, odcházely v rozumném časovém horizontu.

 1. Otevřete nabídku Nástroje a zvolte položku Pravidla a oznámení.
 2. Zde zvolte možnost Nové pravidlo.
 3. V horní části dialogu v sekci Vytvořit zcela nové pravidlo vyberte Kontrolovat zprávy po odeslání.
  kontrolovat-po-odeslani
   
 4. V dalším kroku průvodce nic nenastavujte a klikněte rovnou na tlačítko Další. Výzvu, zda opravdu chcete použít pravidlo na všechny zprávy potvrďte tlačítkem Ano.
  opravdu
 5. Jako akci zvolte Pozdržet doručení o počet minut.
 6. Ve spodní části okna klikněte na modře zvýrazněné slovo Počet a zadejte délku prodlevy odesílaných zpráv v minutách. Pokračujte stistkem tlačítka Další.
  pocet
 7. Výjimky nezadávejme a pokračujte opět tlačítkem Další.
 8. Tlačítkem dokončit se uzavře průvodce a nastartuje námi vytvořené pravidlo. Okno pravidel zavřete pomocí tlačítka OK.
 9. Odchozí zprávy od této chvíle budou čekat ve složce Pošta k odeslání, dokud neuplyne stanovený čas.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Vypnutí panelu Oblíbené složky v Outlooku 2003 a 2007

Zadání

Mám Outlook 2003 nebo 2007 a chci si ušetřit co nejvíce místa na obrazovce pro práci. V Outlooku mám hodně podsložek a prostor ve svislém směru mi nestačí pro jejich kompletní zobrazení. Proto chci vypnout panel Oblíbené složky.

outlook-favorites-bar

Řešení pro Outlook 2003

Bohužel v této verzi Outlooku tento panel úplně vypnout nelze. Můžete z něj odebrat všechny položky, čímž se alespoň trošku zmenší jeho velikost.

Jedinou možností, jak se Oblíbených složek zbavit, je přepnout si zobrazení do režimu “Seznam složek”, což můžete udělat klávesovou zkratkou CTRL+6. Případně se můžete přepnout pomocí menu Přejít -> Seznam složek.

Řešení pro Outlook 2007

Nový Outlook už přichází s možností vypnout Oblíbené složky. Provedete to v menu Zobrazit -> Navigační podokno -> Oblíbené složky.

Přepnutí se do zobrazení Seznam složek funguje naprosto stejně jako u předchozí verze Outlooku.

Úpravu lze provést i přes klíč v registrech. Návod najdete v mém článku zde.

Outlook: Alternativní e-mailová adresa pro odpověď

Obvyklé chování poštovního klienta je takové, že pokud někomu odešlete e-mail a on vám odpoví pomocí tlačítka Odpovědět, pak poštovní klient automaticky předvyplní do pole Komu e-mailovou adresu, ze které jste dané osobě e-mail odeslali.
Někdy ovšem může být velice výhodné nechat si odpovědět na adresu jinou. Píšete například e-mail z kolegova počítače, ale odpověď chcete doručit do své poštovní schránky. Nebo naopak můžete chtít, aby reakce na zprávu, odeslanou z vašeho účtu, byla doručena kolegovi, do jehož kompetence spadá vyřizování tohoto typu příchozí korespondence. Přesně pro tyto případy můžete využít jednu z mnoha funkcí Microsoft Outlooku.

 1. Vytvořte v Outlooku nový e-mail.
 2. Do pole Komu vyplňte adresu příjemce zprávy.
 3. V pásu karet (Ribbon) zvolte nabídku Možnosti a klikněte na volbu Odpovědi doručovat na adresu.
 4. moznosti-zpravy

 5. Do nově otevřeného dialogu vložte adresu, na kterou si přejete přijmout odpověď na právě odesílanou zprávu. Okno uzavřete tlačítkem Zavřít.
 6. dorucovat-na-adresu

 7. Jakmile si adresát zprávu přečte a odpoví na ni, jeho poštovní klient bude adresovat odpověď na vámi požadovanou adresu.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Přizpůsobte si dialogy pro práci se soubory v Microsoft Office

Podobně jako položky míst v dialogových oknech Otevřít a Uložit ve Windows je možné upravit i položky zrychlené volby umístění v Microsoft Office. Stanovme si stejný cíl jako v předchozím tipu. Rádi bychom nabídce měli kromě, systémem přednastavených standardních, i zástupce odkazujícího na naši složku s dokumenty. Ta se nachází ve složce D:\Práce\2009\. Přejděme rovnou k samotnému návodu, jak to zařídit.

 1. Spusťte libovolnou aplikaci Microsoft Office. Nezáleží na tom, zda jde o Word, Excel či Powerpoint.
 2. Vyvolejte dialog pro otevření či uložení souboru. Můžete využít například klávesovou zkratku CTRL+O.
 3. Přejděte do složky, kterou chcete přidat do seznamu umístění v levé straně dialogu.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši přibližně v místě zachyceném na obrázku a vyberte možnost Přidat složku následovanou jejím názvem. V naší ukázce jde konkrétně o složku 2009.
 5. kliknout-pravym-tlacitkem pridat-slozku

 6. Výsledek vašeho snažení může vypadat přibližně takto.
 7. vysledek

Poznámka: Úpravy dialogu se dotýkají všech aplikací Microsoft Office a jsou společné pro dialogy otevření i uložení dokumentů.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.