Připojte se z Outlooku ke dvěma poštovním serverům Microsoft Exchange najednou

Častým zklamáním uživatelů Microsoft Office Outlooku je zjištění, že se v rámci jednoho poštovního profilu v daný okamžik mohou připojit pouze k jednomu serveru Exchange. Mnozí externí pracovníci tak ztrácí možnost plnohodnotné práce se svými poštovními schránkami, které jsou pod správou různých organizací. Jediným podporovaným řešením ze strany Microsoftu je připojit se k prvnímu serveru pomocí Outlooku a k obsahu druhé poštovní schránky přistupovat přes webové rozhraní Outlook Web Access (OWA), které připomíná odlehčenou verzi Outlooku.

My si ukážeme, jak výše uvedené omezení obejít a připojit se k oběma exchangovým účtům zároveň. Dovolím si poznamenat, že Microsoft tento scénář oficiálně nepodporuje a není tedy vhodné ho zavádět v rámci celé organizace. Ovšem pro naše účely je plně funkční a mnohým z vás jistě usnadní každodenní práci.

1. Stáhněte si nástroj ExtraOutlook. Ten vám umožní spustit dvě instance Outlooku, které opravdu běží současně, jak napovídá obrázek. Každá z nich pak pro připojení k serveru využívá jeden z nakonfigurovaných poštovních profilů.

2. Rozbalte obsah staženého komprimovaného ZIP archivu do složky “C:\Program Files\ExtraOutlook“. Po dokončení této operace byste měli v umístění “C:\Program Files\ExtraOutlook“ najít soubor „ExtraOutlook.exe“.

3. Otevřete Start | Ovládací panely | Pošta | Zobrazit profily. Tlačítkem Přidat založte první poštovní profil. Nazvěte ho tak, abyste jej na první pohled rozlišili. Po vytvoření profilu zadejte údaje potřebné pro připojení k poštovní schránce Exchange serveru.

4. Stejně jako v kroku 3 vytvořte i druhý poštovní profil a vyplňte všechny údaje nezbytné pro připojení k druhému poštovnímu serveru.

5. Před zavřením dialogu Start | Ovládací panely | Pošta | Zobrazit profily aktivujte volbu “Nabídnout výběr profilu”.

6. Nyní můžete spustit Outlook tak, jak jste zvyklí. Po jeho spuštění si vyberte první z nabízených profilů a přihlaste se ke schránce.

7. Klikněte pravým tlačítkem na pracovní ploše Windows. Dále vyberte Nový | Zástupce.

8. Do pole Zadejte umístění položky vložte následující řetězec včetně uvozovek:

“C:\Program Files\ExtraOutlook\ExtraOutlook.exe” “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe”

Cesta “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe” se může lišit v závislosti na verzi Office, kterou používáte. Office12 je označení verze Microsoft Office 2007.

9. Do pole Zadejte název tohoto zástupce vložte název zástupce, který bude reprezentovat druhou instanci Outlooku. Tedy například „Outlook II“.

10. Na ploše poklepejte na zástupce vytvořeného v předchozím kroku. Spustí se druhá instance Outlooku.

11. Vyberte druhý z poštovních profilů a případně se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem.

12. Nyní máte spuštěny dvě instance Outlooku. Každá je připojena k jednomu serveru Exchange. Máte-li vícemonitorové pracoviště, můžete si přehledně umístit každé okno Outlooku na separátní monitor.

13. Pokud vás zajímá, co se děje na pozadí, všimněte si, že běží dva procesy Outlooku.

Obsah každé poštovní schránky je uložen v samostatném datovém souboru.

Poznámka: Obdobný postup lze užít k připojení i k více než dvěma serverům Exchange.

TIP: Cestu zástupce, který startuje přímo Outlook.exe můžete upravit na “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE” /profile outlook”, kde poslední parametr reprezentuje profil, se kterým bude Outlook startovat. Nebude se tedy při každém spuštění zobrazovat výzva k výběru profilu. Zvolí se automaticky.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Po zavření Outlooku se jeho proces někdy neukončuje

Nedávno jsem narazil na zajímavý problém s Outlookem. Chtěl jsem ho standardně ukončit Outlook, ale on stále zůstal spuštěn. Na liště v tray oblasti zůstala jeho ikona a proces stále běžel. Dal se pak ukončit pouze přes správce úloh. Pomohlo mi následující řešení. V zásadě jde o to provést kontrolu datových souborů Outlooku.

  1. Ve složce C:\program files\Microsoft Office\Office12 (nebo Office11 pro Microsoft Office 2003) najděte a spusťte utilitu scanpst.exe.
  2. V něm zadejte cestu k datovým souborům Outlooku (.PST). Jejich výchozí umístění je C:\Documents and Settings\Jirka\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook\, kde Jirka nahraďte vaším uživatelským jménem. Složka je skrytá. Pro její zobrazení si zapněte zobrazování skrytých souborů.
  3. scanpst

  4. Spusťte kontrolu souborů .PST a po dokončení utilitu ukončete.
  5. Teď by mělo vše fungovat. Pokud náhodou ne, může být na vině nesprávně fungující doplněk Outlooku.

Jak odstranit duplicitní položky v Microsoft Office Outlooku?

Snad každý v dnešní době pracuje s elektronickou poštou. Výrobci e-mailových klientů zahrnují do nových verzí množství užitečných funkcí a dopřávají nám tak stále větší uživatelský komfort. Můžete číst poštu z přímo z vašeho telefonu, můžete se ke své schránce přihlásit téměř odkudkoliv a s řadou běžných úkonů vám pomůže právě poštovní klient. Hlídá, zda píšete gramaticky správně, podepíše za vás odchozí e-mail nebo jednoduše zkontroluje, zda jste k němu nezapomněli připojit přílohu. Kromě těchto skvělých možností se ale můžete při běžné práci setkat s úskalími, které za vás již samotný Outlook či jiný poštovní klient nevyřeší.

Také se vám stalo, že vám do Outlooku dostaly některé položky vícekrát? Pokud je jich málo, jistě si poradíte sami. Co si ale počít, když zjistíte, že všechny e-maily za poslední rok jsou ve schránce uloženy duplicitně? Pojďme si ukázat, jak je možné takovou situaci elegantně vyřešit.
Pro naše účely bude ideální volně šiřitelný nástroj Outlook Duplicate Items Remover (ODIR). S přehledem dokáže odstranit veškeré duplicitní položky z vašeho Outlooku. Poradí si se zdvojenými e-maily, položkami kalendáře, kontakty, úkoly a poznámkami.

Přejděme rovnou k ukázce. Představte si, že vám v poštovní schránce spravované Outlookem 2007 ve složce „Novinky“ vznikly duplicitní e-maily. Ptáte se, jak ty přebytečné z nich odstranit?

1. Stáhněte si nástroj ODIR.

2. Ukončete Outlook a program nainstalujte.

3. Po dokončení instalace spusťte Outlook. Všimněte si nového menu v horní nabídce.

4. Klikněte na nově přidané menu „ODIR“ a následně na „Remove duplicate items“.

5. Vyčkejte na otevření okna nástroje ODIR. Jakmile se objeví, vyberte složku, v níž si přejete duplicity odstranit. V našem případě to bude složka „Novinky“.

6. Stiskem tlačítka „Remove duplicate items“ spustíte samotný proces čištění.

7. Položky vyhodnocené jako duplicitní najdete v nově vytvořené podsložce „ODIR_Novinky“ a dle vašeho uvážení je můžete smazat.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Jak otevírat dokumenty Office z webu přímo v odpovídající aplikaci?

Při otevírání Microsoft Office dokumentů z webu se můžete setkat se dvěma scénáři. První situací je ta, kdy Internet Explorer stáhne vámi požadovaný soubor, spustí odpovídající aplikaci Office a v ní dokument otevře.

Druhý případ se liší zdánlivě maličkostí, ale zato podstatnou. Dokument se totiž neotevře plnohodnotnou aplikací, ale pouze omezeným editorem a vše se odehrává v jednom jediném okně webového prohlížeče, ze kterého jste vyvolali otevření dokumentu. Aplikace jako taková se tedy vůbec nespustí.

V závislosti na vašich pracovních návycích, můžete výše popsané chování jednoduše změnit na vám příjemnější variantu.

Tento návod funguje pro různé typy souborů sady Microsoft Office. Pojďme si nyní prakticky ukázat, jak nastavit, aby se dokumenty formátu Microsoft Excel z webu otevírali v plnohodnotném Excelu.

1. Otevřete „Tento počítač“.

2. V menu „Nástroje“ zvolte položku „Možnosti složky“.

3. Přejděte na záložku „Typy souborů“.

4. Zde najděte řádek odpovídající příponě „XLS“ a klikněte na něj.

5. Klikněte na tlačítko „Upřesnit“.

6. Zrušte zaškrtnutí políčka u volby nazvané „K procházení používat jen jedno okno“.

Dokumenty typu Microsoft Excel (XLS) otevírané z webu se nyní budou automaticky otevírat v plnohodnotné verzi aplikace a budou vám přístupné všechny její funkce, jako je tomu při práci s dokumentem uloženým v počítači. Pro docílení druhého typu chování naopak zaškrtněte volbu z 6. kroku.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Microsoft Office 2007 OPK Master Kit volně ke stažení pro partnery

I přes prvotní postoj Microsoftu k OPK Master Kitu, kdy jedinou možností bylo objednat si ho na CD médiích od distributora, nyní mají všichni partněři možnost stáhnout si kit přímo z webu. K dispozici jsou kity v 37 jazycích.

Download: Office 2007 OPK Master Kit

Instalace Microsoft Office na terminálový server

Na vlastní kůži jsem si minulý týden vyzkoušel, že nainstalovat Office na terminálový server opravdu nejde. Potřeboval jsem otevřít několik dokumentů přímo na serveru, ale ouha. Neuvědomil jsem si, že na stroji běží role terminálového serveru.  Microsoft totiž tento scénář úmyslně blokuje. Asi by se mu nelíbilo, kdyby firma některého ze zákazníků nasadila tímto způsobem jednu licenci Office pro hromadné použití všem svým zaměstnancům. A tak jsem byl usměrněn hláškou vyobrazenou níže. Pro příště si to budu pamatovat:)

Pokud se budete v budoucnu pokoušet o něco podobného, pak vězte, že jediná verze Office provozovatelná na terminálovém serveru je Enterprise nebo Volume License. Pro ně existují i celkem zajímavé návody obsahující doporučená nastavení a postupy pro správné nasazení do terminálového prostředí.

Jak a kde žádat o náhradu zničeného či ztraceného COA štítku?

V poslední době se mi na stole množí dotazy, co si počít při ztrátě nebo zničení COA licenčního štítku OEM produktů Windows a Office. Pojďme si v tom udělat jasno.

Q: Co je COA štítek?
A: Certificate of Authenticity (COA) štítek je součástí OEM balení operačního systému Windows nebo Office. Po instalaci tohoto software
musí být nalepen na stanoveném místě skříně počítače. Slouží jako jeden z dokladů o legálnosti software.

Q: Lze zažádat o nový COA štítek v případě jeho ztráty nebo zničení? Za jakých podmínek?
A: Ano, zákazník může požádat svého prodejce (Microsoft partnera) o objednání nového štítku. Ale pozor, je zde jedna velmi podstatná podmínka. Musí prodejci sdělit identifikační číslo původního štítku! Nejde o klíč product key ale o samotné identifikační číslo COA štítku viz obrázek. Pokud ho zákazník nezná, není možné o nový štítek zažádat. Důrazně vám proto doporučuji opsat si (nafotit) všechna čísla vašich COA štítků. Zajímavou možností může být uvedení čísla štítku přímo na fakturu již při koupi softwaru.

Online formulář: zde

Q: Lze zažádat o náhradní instalační média?
A: Podobně jako o náhradní štítek lze získat i náhradní instalační média. Opět platí to, že musíte znát číslo COA štítku. Bez něj neuspějete.

Online formulář: zde

Q: Můžu si vyžádat náhradní COA štítek i instalační média?
A: Ne, tato varianta není podporována. Můžete požádat pouze o jednu ze jmenovaných položek.

Jak stáhnout instalační média Office 2007 MLK?

Pokud jste si s novým počítačem zakoupili balík kancelářských aplikací Microsoft Office 2007, neobdrželi jste k němu dle nové politiky Microsoftu instalační média (MLK – Medialess Kit). Disponujete pouze COA štítkem a instalačním klíčem. Stane-li se, že potřebujete přeinstalovat počítač, nemáte médium, ze kterého byste Office mohli nainstalovat.

Právě v této situaci máte na výběr ze dvou možností. Buď si můžete na http://www.microsoft.com/office/backup objednat dodávku instalačních médií Office za poplatek 15€ + DPH nebo si z tohoto webu stáhnout instalační disk a vypálit si ho.

Návod na stažení instalačních médií

1. Otevřete stránku http://www.microsoft.com/office/backup.

2. Vyplňte všechny požadované údaje a klikněte na “Objednat”.

3.  V následujícím kroku průvodce vyplňte především produktové číslo vašich Office a další požadované informace.

4. V části kde vyplňujete adresu dodávky médií najdete dole na stránce možnost stažení souboru.

5. Zadejte tam vaši e-mailovou adresu a bude vám zaslán e-mail  odkazem na stažení médií.

Odkazy

Microsoft rozlišuje následující případy: http://www.microsoft.com/…/nemam-media.mspx