Jak zabránit nesprávné automatické změně časového pásma ve Windows Mobile 6?

Situace:

Na svém telefonu HTC Touch Cruise jsem si všiml jedné nepěkné vlastnosti Windows Mobile 6. Zcela jistě se s ní také potkáte.  Ozvláště pak pokud zařízení synchronizujete s Exchange serverem či Outlookem. Představte si, že nastavíte časovou zónu na tu, která odpovídá našim zeměpisným délkam. Dobrá, řeknete si, bude to GMT+1. Co vás ale nepotěší je fakt, že po vypnutí zařízení se zóna z nějakého záhadného důvodu  změní na GMT+2 Minsk. Tím pádem rázem všechny časové údaje mezi zařízením a synchronizovaným serverem či Outlookem nabírají hodinový rozdíl. Jednoduše si do kalendáře telefonu přidáte novou událost, ta ale bude o hodinu posunuta, jakmile časovou zónu změníte na správnou GMT+1. V případě, že se při plánování času spoléháte na elektronický kalendář, může hodina natropit pěkný zmatek a vystavit vás nepříjemným situacím.

Je možné, že toto chování je jen vlastností některé konkrétní verze firmware HTC Touch Cruise. Případně mohou být na vině některé další faktory. V každém případě je ovšem něpříjemné.

Řešení:

Jak tedy nastavit, aby časová zóna byla GMT+1 a to za všech okolností? S řešením mi poradil Martin Pavlis a je vskutku snadné, musíte ovšem přesně vědět, co a kde nastavit.

1. Nastavte si na zařízení ručně správný čas a zónu. Pro ČR to bude GMT+1.

2. Otevřete Start -> Nastavení -> Telefon -> Časová pásma.

3. Zaškrtněte políčko u volby nazvané “Automatická změna časové zóny a hodin”. Poté budou údaje týkající se časového pásma správné a budou přetrvávat i po vypnutí telefonu.

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *