Nefunkční Terminal Services Easy Print – mizející dokumenty z tiskové fronty

Jak možná tušíte, terminálový server by podle doporučení Microsoftu neměl zároveň plnit roli řadiče domény. Pokud ale víte, že si to můžete dovolit a požadujete od Windows Serveru 2008 obě tyto role, patrně narazíte na podivné chování technologie Easy Print. Ta umožňuje snadné připojení tiskáren RDP klienta tak, aby na ně bylo možné tisknout přímo z terminálovém serveru.

Ve výše popsané konfiguraci se sice tiskárny na serveru objeví, ale veškeré tiskové úlohy z fronty ihned zmizí a nevytisknou se. Popis řešení najdete v KB968605. Všechny úpravy se týkají serveru samotného. Ve stručnosti jde o změnu NTFS oprávnění pro složku C:\Windows\System32\Spool\PRINTERS.

Naučte se pracovat se symbolickými a pevnými odkazy

Windows Vista a samozřejmě i Windows 7 obsahují podporu tzv. symbolických odkazů, pevných odkazů a spojení adresářů. Ukážeme si, že mohou být velmi užitečné a čeho můžete díky nim dosáhnout.

Pokud jste dříve přišli do styku s některým z unixových operačních systémů, možná tušíte, že na úrovni souborového systému lze vytvářet tzv. symbolické odkazy (symbolic links, symlinks) a pevné odkazy (hard links). Obdobně je tomu i ve Windows. Principy fungování symbolických i pevných linků se mezi těmito dvěma světy téměř neliší. Ve světě Windows se navíc můžete setkat s pojmem spojení adresáře (junction).

Vy, kteří slyšíte tyto pojmy poprvé nezoufejte, vše si vysvětlíme a ukážeme několik příkladů, které si můžete sami vyzkoušet. Předpokladem pro práci s odkazy je Windows Vista a novější, který je prvním systémem Microsoftu s jejich podporou. V tomto ohledu tedy Windows oproti unixovému světu lehce zaspala.

Zástupce

Začněme zlehka u struktury, kterou všichni důvěrně známe již dlouhá léta – zástupce. Připomeňme si jeho charakteristické znaky a čeho lze jeho použitím dosáhnout. Zástupce je soubor s příponou .LNK odkazující na jiný soubor nebo složku na libovolné diskové či síťové jednotce. Prakticky všechny položky nabídky Start jsou právě zástupci. Stejně tak pravděpodobně i vaše pracovní plocha obsahuje několik z nich. Poznáte je podle typického symbolu šipky v levé spodním rohu vyobrazení ikony. Obsahem souboru samotného zástupce je informace o umístění souboru či složky, na kterou odkazuje. Stejně tak nese i informaci o své ikoně a velikosti okna v jakém se má odkazovaný soubor nebo složka otevřít – normální, maximalizované okno atd. Smazání zástupce nemá žádný vliv na cílovou odkazovanou strukturu (soubor či složku), přičemž na strukturu může odkazovat bez problémů i více zástupců zároveň. Odkaz i cílová struktura se mohou nacházet na libovolných diskových oddílech či dokonce na síti.

Symbolický odkaz

Symbolický odkaz je principem svého fungování podobný klasickému zástupci. Odkazuje na soubor či složku a je stejně jako zástupce je reprezentován souborem. Tentokrát s tím rozdílem, že do jeho obsahu nelze zasahovat. Měli byste také myslet na to, že diskový oddíl na němž je samotný symbolický odkaz uložen musí být typu NTFS. Pro odkazovaný cílový soubor čí složku toto omezení neplatí. Sliboval jsem příklady, takže pojďme směle na ně.

Pro vytvoření tohoto odkazu slouží příkaz mklink, který se poprvé objevil ve Windows Vista. Pro jeho spuštění budete potřebovat administrátorské oprávnění, proto spusťte příkazový řádek cmd.exe v Režimu správce.

První ukázka zachycuje vytvoření symbolického odkazu s názvem n.exe v existující složce C:\Linky, který odkazuje na spustitelný .EXE soubor Poznámkového bloku z Windows. Do příkazového řádku v Režimu správce zadejte mklink C:\Linky\n.exe C:\Windows\system32\notepad.exe. Ve výpisu příkazu dir C:\Linky\ poznáme podle označení <SYMLINK>, že n.exe je ve skutečnosti odkaz. Navíc je reprezentován souborem, takže jeho odstranění provedete prostým smazáním del C:\Linky\n.exe.

Kompletní sled výše popsaných příkazů zachycuje obrázek níže.

Doplněním přepínače tentokrát příkazem mklink /D C:\Linky\fav C:\Users\Jirka\Favorites vytvoříme symbolický odkaz na složku s oblíbenými položkami uživatele Jirka . Příkazy cd C:\Linky\fav a dir si ověřte, že se opravdu vypíší všechny oblíbené webové stránky.

Poznávacím znamením symbolického linku na složku je označení typu <SYMLINKD> ve výpisu příkazu dir C:\Linky\. Ke smazání odkazu na ukázkovou složku použijte příkaz rd C:\Linky\fav. Výpis si můžete prohlédnout níže.

Pevný odkaz

Zatímco symbolický link slouží pouze jako ukazovátko na soubor či složku, pevný odkaz (hard link) lze vytvořit pouze mezi dvěma soubory. Vazba mezi nimi je o poznání důkladnější. Vytvoříme-li pevný odkaz C:\Pevnylink.doc na existující dokument C:\Návody\Odkazy.doc, vznikne vlastně druhá cesta k témuž souboru. Přičemž obě budou odkazovat na stejný soubor, který je na pevném disku fyzicky uložen pouze jednou a zabírá tedy místo na disku pouze jednou. Ať už tedy upravíte text dokumentu C:\Návody\Odkazy.doc či v jeho pevném odkazu C:\pevnylink.doc, budou vždy viditelné z obou umístění. Tuto vazbu vytvoříte příkazem mklink /H C:\Pevnylink.doc C:\Návody\Odkazy.doc.

Zásadní rozdíl oproti symbolickým odkazům spočívá v tom, že v pevné odkazy je možné vytvářet pouze v rámci téhož diskového NTFS oddílu. Liší se i postup při odstraňování souboru a jeho pevného linku. Ve skutečnosti totiž při smazání původního dokumentu C:\Návody\Odkazy.doc zůstává obsah souboru fyzicky stále uložen na pevném disku, protože na něj stále ukazuje pevný odkaz C:\Pevnylink.doc. Dokud neprovedeme smazání pevného linku, bude obsah souboru přes pevný odkaz i nadále přístupný.

Smazání pevného odkazu proveďte příkazem del C:\Pevnylink.doc.

A jak to všechno využít v praxi? Nelíbilo by se vám například přistupovat k hosts souboru přímo přes C:\hosts? Pomůže vám příkaz ve tvaru mklink /H C:\hosts C:\windows\system32\drivers\etc\hosts.

Veškeré operace mazání souborů a odkazů můžete samozřejmě provádět i z grafického rozhraní Průzkumníka.

Spojení adresářů

Zajímavější uplatnění můžete najít pro techniku Spojení adresářů (Junction). Opět jde o dvě cesty ke složce, která je fyzicky na pevném disku uložena jednou. Jde tak trochu o obdobu symbolického linku.

Praktické použití může být následující. Na externím pevném disku v umístění K:\Data\Audio\ máte hudbu, kterou byste rádi viděli jako složku C:\Hudba. Příkazem mklink /J C:\Hudba K:\Data\Audio docílíte přesně tohoto požadavku.

Otevřením složky Hudba na disku C: se rázem transparentně dostáváte přímo na externí disk. Podobně si můžete zpřístupnit například složku pracovní plochy nebo jakoukoliv jinou.

Spojení adresářů můžete zrušit například nástrojem Junction Link Magic.

Podporuje váš systém instalaci 64 bitové verze Windows?

Téma čtyřiašedesátibitových systémů je v dnešní době aktuální. Leckterý počítač má v základní výbavě 4GB operační paměti a více a byla by škoda plného výkonového potenciálu stroje nevyužít. Jak tedy poznat, že právě váš počítač splňuje všechny požadavky pro instalaci 64ti bitové verze (x64) Windows? Continue reading Podporuje váš systém instalaci 64 bitové verze Windows?

Windows Live Movie Maker 14: První video snadno a rychle

Před několika týdny Microsoft obohatil svůj, bezplatně poskytovaný, balíček aplikací Windows Live Essentials o nový nástroj nazvaný Windows Live Movie Maker. Do Windows se tak po delší odmlce dostává moderní verze nástroje pro střih a sdílení domácího videa.

Continue reading Windows Live Movie Maker 14: První video snadno a rychle

Důvěryhodné SSL certifikáty zdarma od StartComu

Myšlenka pořízení důvěryhodného certifikátu pro webový server v praxi obvykle zanikne při zjištění jeho pořizovací ceny. Zásadně nový na věc ovšem přináší certifikační autorita StartCom poskytující některé důvěryhodné certifikáty zcela zdarma! Continue reading Důvěryhodné SSL certifikáty zdarma od StartComu

Automatické přihlášení po probuzení z hibernace ve Windows 7

Možná znáte nástroj od Sysinternals zvaný Autologon. Dělá přesně to, co byste od něj podle názvu čekali. Zařídí automatické přihlášení do Windows. Po zapnutí počítače se tak dostanete bez jakéhokoliv zásahu přímo na pracovní plochu a to i v případě, že je váš uživatelský účet chráněn heslem.

Chcete-li ovšem, aby se váš stroj choval stejně i po probuzení z režimu hibernace, musíte zvolit jiné řešení. Windows 7 nativně obsahují volbu pro vypnutí dotazování se na heslo po probuzení z hibernace, jen je ukrytá hlouběji, než byste možná čekali.

 1. Otevřete ovládací panely a vyberte Hardware a zvuk a dále Možnosti napájení.
 2. Klepněte na volbu Změnit nastavení schématu u odpovídajícího schématu napájení, pro nějž si přejete změnu provést (Rovnováha, Úsporný režim).
  moznosti-napajeni
 3. Dále zvolte Změnit pokročilé nastavení napájení.
  uprava-schematu
 4. Klepněte na Změnit nastavení, která nejsou momentálně k dispozici, čímž aktivujete možnost úpravy nastavení.
  vypnuti-hesla
 5. Rozbalte větev Úsporný režim a změňte položku Po probuzení požadovat heslo v případě baterie i napájení ze sítě na “Ne”.
 6. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialogy a vyzkoušejte nové nastavení. Není potřeba restartovat počítač.

Instalace skeneru do Windows Serveru 2003

Windows Server 2003 v základním nastavení nepodporuje práci se skenery. Potřebujete-li i přesto tyto funkce zpřístupnit uživatelům, proveďte následující kroky.

nacitani-obrazku-wia

 1. Do Start -> Spustit zadejte services.msc a potvrďte zadání klávesou Enter.
 2. V seznamu najděte službu Načítání obrázků (WIA), klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.
 3. Typ spouštění nastavte na Automaticky.
 4. Nainstalujte ovladače skeneru.
 5. Skener se objeví v dialogu  Tento počítač.

Nastavení parametrů IP protokolu z příkazového řádku

Minule jsme se zabývali alternativní konfigurací IP protokolu ve Windows. Dnes si pojďme ukázat něco z podobného soudku. Zavítáme opět do konfigurace parametrů IP protokolu. Protentokrát se odprostíme od dialogů grafického prostředí Windows a seznámíme se s příkazy Příkazového řádku Windows, které zastanou jejich funkci a nastaví vše od IP adresy po sekundární DNS server.

A k čemu že je to vlastně dobré v praxi? Sílu řádkových příkazů poznáte v případě, kdy potřebujete změnit například IP adresu výchozí brány, ne na jednom, ale na více počítačích. Vytvoříte si dávkový soubor BAT obsahující požadovanou sekvenci příkazů a parametrů a spustíte ho na každém ze strojů. Postup se vám ale bude hodit i při přepínání mezi několika profily nastavení IP protokolu na vašem notebooku. Pro každý profil si jednoduše vytvoříte jeden .bat soubor, který za vás provede všechny změny nastavení síťového adaptéru.

A) Nastavení síťového adaptéru pro autokonfiguraci z DHCP serveru

Protokol DHCP je dnes velmi rozšířen. Dejme si za cíl nastavit pomocí příkazového řádku síťový adaptér pro automatické získávání IP adresy z DHCP serveru. Sérii příkazů uložíme pro snadné spouštění do dávkového souboru.

dhcp-vista

Postup pro Windows XP

 1. Stáhněte si textový editor PSPad (kvůli podpoře latin kódování). Nainstalujte ho a spusťte.
 2. Do nově otevřeného dokumentu vložte následující sekvenci příkazů:
 3. netsh interface ip set address name=”Připojení k místní síti” source=dhcp
  netsh interface ip set dns name=”Připojení k místní síti” source=dhcp
  ipconfig /flushdns
  ipconfig /renew “Připojení k místní síti”

  Příkaz netsh s parametrem interface slouží pro nastavení parametrů síťového adaptéru. My požadujeme získání veškerého nastavení z DHCP serveru. K tomu slouží první dva řádky. Zbylé dva řádky jsou spíše preventivního charakteru a zajišťují postupně vyčištění DNS mezipaměti a vynucení automatického získání nové IP adresy. Vše se týká síťového připojení s názvem Připojení k místní síti. Pokud jste jej přejmenovali nebo nese jiný název, upravte ve skriptu všechny tři výskyty.

 4. Protože po zkopírování výše uvedeného textu do editoru se chybně interpretují uvozovky, je potřeba všechny nahradit klasickým znakem dvojitých horních (“) uvozovek.
 5. V menu formát zvolte kódování latin II (CP852). Klávesovou zkratkou CTRL+S vyvolejte dialog pro uložení souboru.
 6. Jako název zvolte například dhcp.bat a klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Po spuštění tohoto dávkového souboru získá připojení nazvané Připojení k místní síti IP nastavení z DHCP serveru.

Postup pro Windows Vista

Všechny kroky jsou shodné s postupem pro Windows XP. Liší se pouze podoba příkazů:

netsh interface ipv4 set address name=”Připojení k místní síti” source=dhcp
netsh interface ipv4 set dnsserver name=”Připojení k místní síti” source=dhcp
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew “Připojení k místní síti”

B) Nastavení síťového adaptéru statickými parametry

Může se stát, že od poskytovatele připojení k síti obdržíte určitou konkrétní IP adresu (10.0.5.3), masku podsítě (255.255.255.248), adresu výchozí brány (10.0.5.1) a IP adresy DNS serverů (10.0.5.1,10.0.0.100). V grafickém prostředí vypadá nastavení takto. I tyto hodnoty lze ale adaptéru přiřadit sérií řádkových příkazů.

static-vista

Postup pro Windows XP

 1. Stáhněte si textový editor PSPad (kvůli podpoře latin kódování). Nainstalujte ho a spusťte.
 2. Do nově otevřeného dokumentu vložte následující sekvenci příkazů:
 3. netsh interface ip set address name=”Připojení k místní síti” static 10.0.5.3 255.255.255.248 10.0.5.1 1
  netsh interface ip set dns name=”Připojení k místní síti” static 10.0.5.1 primary
  netsh interface ip add dns name=”Připojení k místní síti” 10.0.0.100 2
  ipconfig /flushdns

  Všimněte si, že první z příkazů nastavuje statickou IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu. Další dva řádky pak nesou údaje o IP adrese primárního a sekundárního DNS serveru.

 4. Protože po zkopírování výše uvedeného textu do editoru se chybně interpretují uvozovky, je potřeba všechny nahradit klasickým znakem dvojitých horních (“) uvozovek.
 5. V menu formát zvolte kódování latin II (CP852). Klávesovou zkratkou CTRL+S vyvolejte dialog pro uložení souboru.
 6. Jako název zvolte například static.bat a klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Po spuštění tohoto dávkového souboru systém aplikuje staticky zadané IP nastavení na Připojení k místní síti.

Postup pro Windows Vista

Uplatněte stejný postup jako v případě Windows XP. Odlišnosti se vyskytují opět jen ve formátu příkazů:

netsh interface ipv4 set address name=”Připojení k místní síti” static 10.0.5.3 255.255.255.248 10.0.5.1 1
netsh interface ipv4 set dnsserver name=”Připojení k místní síti” static 10.0.5.1 primary
netsh interface ipv4 add dnsserver name=”Připojení k místní síti” 10.0.0.100 index=2
ipconfig /flushdns

Poznámka: Všechny ukázky vycházejí z předpokladu, že používáte českou verzi operačního systému a připojení k síti nese název Připojení k místní síti. Pokud tedy chcete nastavení uplatnit na bezdrátovém WiFi adaptéru, je potřeba do skriptů vložit jeho přesné označení.

Poznámka ke kódování

Windows používají v příkazovém řádku (cmd.exe) kódování latin II CP852. Vyskytují-li se v názvu připojení k síti české znaky, je nutné uložit skripty s tímto kódováním. Jinak budou české znaky interpretovány chybně a příkazy se nevykonají. Podporu CP852 obsahuje například český editor PSPad.

Skripty ke stažení

Skripty v elektronické podobě a ve správném kódování si můžete stáhnout tady.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.