Jak smazat historii RDP připojení klienta Vzdálené plochy?

V některých případech nemusí být vhodné nechávat v klientovi Vzdálené plochy (mstsc.exe) uloženou historii RDP připojení. Pro její smazání stačí provést následující lehkou úpravu registrů, kde je uložena.

1. Otevřete Start -> Spustit -> “regedit.exe”

2. Najděte větev HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default

3. Ta obsahuje položky historie nazvané MRU (most recently used) následované číslem. Čím vyšší číslo, tím starší záznam.

4. Vypněte klienta Vzdálené plochy a smažte pomocí editoru registru položky, které si nepřejete v historii zobrazovat.

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *