Připojení ke vzdálené ploše – smart sizing okna

Klient pro připojení ke vzdálené ploše mě stále překvapuje svými skrytými možnostmi nastavení. Tenktokrát bych chtěl věnovat pár řádků funkci smart sizing. Připojíte-li se ke vzdálenému stroji a máte aktivovaný smart sizing, nově otevřené okno vzdálené plochy se přizpůsobí přesně velikosti plochy vzdáleného systému. Obrázek v tomto případě napoví více.

Jak zapnout smart sizing?

1. Otevřete textovým editorem .RDP soubor (soubor s uloženým nastavením připojení ke vzdálené ploše).
2. Vložte do něj nový řádek bez uvozovek: “smart sizing:i:1”
3. Uložte změny a připojte se poklepáním na soubor .RDP.

Jak smazat historii RDP připojení klienta Vzdálené plochy?

V některých případech nemusí být vhodné nechávat v klientovi Vzdálené plochy (mstsc.exe) uloženou historii RDP připojení. Pro její smazání stačí provést následující lehkou úpravu registrů, kde je uložena.

1. Otevřete Start -> Spustit -> “regedit.exe”

2. Najděte větev HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default

3. Ta obsahuje položky historie nazvané MRU (most recently used) následované číslem. Čím vyšší číslo, tím starší záznam.

4. Vypněte klienta Vzdálené plochy a smažte pomocí editoru registru položky, které si nepřejete v historii zobrazovat.