Instalace ovladačů je v každé nové verzi Windows stále snazší. O poznání problematičtější může být jejich odebrání. Tím spíš v případě, kdy již zařízení nepoužíváte a není připojeno k počítači.

Instalace ovladačů je stále komfortnější a uživatelsky přívětivější. Kde jsou časy Windows 98, kdy bylo nutné instalovat ovladač pro každý nově připojený flashdisk. V posledních letech Microsoft certifikuje stále větší množství ovladačů a díky službě Windows Update je instalace ovladačů leckdy transparentní a zcela automatickou záležitostí. Připojíte zařízení, a pokud ovladač není přímo dostupný v operačním systému, dojde k jeho stažení z Windows Update a následné instalaci. V případě, že k počítači připojíte nestandardní zařízení je stále zachována možnost ruční instalace ovladače.

Celá řada periferních zařízení se během používání počítače rychle mění. Jak čas běží a stroj prochází hardwarovými změnami, je množství nainstalovaných ovladačů stále větší. Ukažme si příklad na výměně zvukové karty. Jednoduše starou kartu nahradíte novou a provedete instalaci nových ovladačů. Starý ovladač ovšem může v jistých situacích způsobovat problémy. Kromě toho Windows XP načítají nainstalovaný ovladač při každém startu nezávisle na přítomnosti zařízení. Ačkoli tedy kartu nepoužíváte a není vůbec v počítači přítomna, využívá její ovladač cenné systémové prostředky.

Nyní, když původní zvuková karta není k počítači připojena, nelze jí odpovídající ovladač jednoduše odebrat. Ve Správci zařízení již karta zkrátka není „vidět“.
spravce-zarizeni-pred

Existuje ale způsob, jak chování konzoly Správa zařízení změnit a zobrazit kompletní přehled hardwaru včetně odpojených zařízení.
spravce-zarizeni-po

Postup

 1. Klepněte pravým tlačítkem na Počítač a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému pokračujte stiskem tlačítka Proměnné prostředí.
 3. Dolní část dialogu Proměnné prostředí obsahuje definované systémové proměnné. Pomocí tlačítka Nová vytvořte novou proměnnou s názvem „devmgr_show_nonpresent_devices“ a hodnotou „1“. Pomocí OK uložte změny.
  nova-systemova-promenna
 4. Stiskněte tlačítko Start a do vyhledávacího pole napište „devmgmt.msc“, čímž spustíte konzolu Správa počítače.
 5. V nabídce Zobrazit aktivujte volbu Zobrazit skrytá zařízení.
  zobrazit-skryta-zarizeni 
 6. Nyní rozbalte kategorii, do níž zařízení spadá, a klepněte na něj pravým tlačítkem. Funkcí Odinstalovat z kontextového menu zahajte odebrání ovladače.
  odinstalovat

Tipy

Dialog Vlastnosti systému můžete rychle otevřít pomocí klávesové zkratky Windows+Break.

Alternativou vytvoření systémové proměnné je vytvoření hodnoty DWORD s hodnotou „1“ ve větvi HKEY_LOCAL_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment registru Windows.

Přečteno 7,672x, z toho 1x dnes.