Skrytí uživatelského účtu z přihlašovací obrazovky

Pokud váš počítač obsahuje dávno nepoužívané uživatelské účty nebo účty vytvořené pouze pro účely sdílení souborů v síti, můžete je snadno skrýt z úvodní přihlašovací obrazovky Windows. Nebudou tak zbytečně mást vás ani ostatní uživatele počítače.

Windows 7 zobrazují všechny existující lokální uživatelské účty na úvodní obrazovce. Pokud ovšem některý z nich nepoužíváte, je tu možnost, jak ho elegantně skrýt a případně ho později vrátit zpět do nabídky.

Všimněte si, že počítač obsahuje celkem tři účty, z nichž bychom rádi skryly uživatelku Kamča. Její účet nechceme smazat, protože jej používáme jen pro zabezpečené sdílení souborů v lokální síti. Vadí nám ale jeho přítomnost na úvodní obrazovce, kde zbytečně mate ostatní uživatele.

  1. Do vyhledávacího pole nabídky Start napište řetězec „regedit“. Stiskem klávesy Enter spusťte Editor registru systému Windows.
  2. Stromovou strukturou registru projděte postupně do větve HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
    NT\CurrentVersion\Winlogon
    .
  3. Pod klíčem Winlogon založte nový klíč. Provedete to kliknutím pravým tlačítkem na klíč Winlogon, z kontextové nabídky zvolíte Nový a dále zvolíte Klíč. Nově založený podklíč nazvěte „SpecialAccounts“.
  4. Obdobným způsobem jako v předchozím kroku založte pod klíčem „SpecialAccounts“ jeho podklíč tentokrát s názvem „UserList“. Výslednou strukturu zachycuje levé podokno Editoru registru na tomto obrázku.
  5. V levém podokně editoru klepněte myší na klíč „Userlist“. V prázdné oblasti pravého podokna klepněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky postupně vyberte Nový a Hodnota DWORD (32bitová). Název hodnoty musí přesně odpovídat názvu uživatelského účtu, který si nepřejete zobrazovat na přihlašovací obrazovce Windows. My nazveme DWORD řetězec Kamča. Hodnotu řetězce ponechte nastavenu na nulu.
  6. Ukončete Editor registru a odhlaste se z Windows. Jak je patrné z obrázku, účet s názvem Kamča se přestal na úvodní obrazovce zobrazovat, což byl náš záměr.

Pokud účet uživatelky chcete opět zobrazovat, změňte hodnotu řetězce DWORD s jejím názvem na „1“.

Myslete vždy na to, že vám vždy musí zbýt alespoň jeden účet s administrátorskými právy. Pokud byste skryli i ten, můžete se dostat do situace, kdy se nebude možné do systému přihlásit.

Jak změnit výchozí rozložení klávesnice na přihlašovací obrazovce Windows?

Výběr jazykového rozložení kláves při instalaci Windows má větší dopad, než si mnozí uživatelé myslí. Kdykoliv během používání systému se mohou vaše preference změnit a samozřejmě není problém si rozložení změnit na to, které vám aktuálně vyhovuje. Programátoři pravděpodobně zůstanou u anglického, běžní uživatelé pak nejspíše zůstanou u českého rozložení. Co ovšem není tak zřejmé, je chování přihlašovací obrazovky Windows.

Ta si totiž pamatuje, jaké rozložení bylo zadáno při instalaci systému, a všechny pozdější změny provedené ze samotných Windows se na ní neaplikují. Toto chování je nepříjemné obzvláště při zadávání hesla.

Představte si následující situaci. Od vašeho správce jste obdrželi notebook s přeinstalovanými Windows. Při instalaci bylo nastaveno české rozložení kláves, patřičná časová zóna a české regionální nastavení. Vaše heslo do Windows obsahuje speciální znaky jako zavináč, dolar nebo mřížku a při práci používáte výhradně anglické rozložení kláves. Po zapnutí stroje tedy přepnete na přihlašovací obrazovce na angličtinu a zadáte heslo. Poté si ve Windows přidáte anglické rozložení kláves. To se ale vztahuje pouze na rozhraní systému jako takového. Přihlašovací obrazovka se vždy zobrazí s aktivním českým rozložením kláves. Znamená to tedy nutnost přepnout si rozložení kláves před každým přihlášením ručně nebo pamatovat, že v tento moment máte aktivní jiný jazykový režim, než na jaký jste zvyklí. Pojďme si ukázat jak výchozí rozložení změnit.

1. Spusťte editor registru.

2. Přejděte do větve “HKEY_USER\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload”.

3. Tady najdete řetězcové hodnoty podobné těm na obrázku. Řetězec s názvem „1“ nese zakódovaný údaj o výchozím rozložení kláves na přihlašovací obrazovce.

4. Změňte poklepáním hodnotu tohoto řetězce na vybraný kód podle níže uvedené tabulky.

5. Restartujte počítač.

Přehled rozložení kláves a jejich kódů:

00000405 = “České”
00000409 = “Anglické (Spojené státy)”
00000809 = “Anglické (Spojené království)”
00000407 = “Německé”
0000040c = “Francouzské”
0000041b = “Slovenské”
00000415 = “Polské”
00000419 = “Ruské”

Poznámka: Ve Windows Vista lze dosáhnout stejného výsledku zaškrtnutím políčka “Systémové účty (místní systém, místní služba a síťová služba)” v umístění Start | Ovládací panely | Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání | Správa | Kopírovat do vyhrazených účtů.

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.