Virtual Server a Virtual PC na jednom stroji

Zajímavou věc jsem pozoroval při instalaci Virtual Serveru na počítač, kde již provozuji Virtual PC. Po dokončení instalace a nastavení VS jede bezchybně, ale Virtual PC vykazuje neuvěřitelné problémy! Stoprocentní vytížení procesoru, deformaci některých grafických prvků a nefunkčnost sítě ve virtuálním stroji.

Pokud opravdu chcete používat obě virtualizační technologie na jednom pc, pak před každým spuštěním Virtual PC musíte vypnout dvě služby na fyzickém systému. A sice “Virtual Server” a Virtual Machine Helper “vmh”. Vypnutí i zapnutí lze samozřejmě naskriptovat, s tím, že vypnout musíme obě, ale nastartovat stačí jen službu “Virtual Server”, která se sama stará o spuštění “vmh”. Kód skriptů uložte jako dávku, tedy soubor s příponou BAT.

Skript pro vypnutí obou služeb:

@Echo off
net stop "Virtual Server"
Echo.
net stop "vmh"

Skript pro zapnutí služby Virtual Server:

@Echo off
net start "Virtual Server"

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *