Konfigurace WSUS klientů v prostředí bez Active Directory

Při instalaci a konfiguraci klientů WSUS mi pomohl tento malý užitečný skript. Zajišťuje nastavení registry klientů, kteří budou WSUS používat jakožto aktualizační službu, ale nejsou součástí AD prostředí. Aktualizace zajišťuje služba “wuauserv”, kterou skript vypne, následně importuje do registry REG soubor s nastavením a konečně službu znovu nastartuje. Poté se ihned pokouší příkazem wuauclt /detectnow o okamžitou vynucenou detekci aktualizací.

Oba soubory stáhněte do kořenové složky C:\, upravte wsus.reg podle vašich potřeb a spusťte wsus.bat. Po dokončení skriptu je klient nastaven pro updatování z WSUS serveru a rovnou se pokouší o stažení patřičných aktualizací.

wsus.bat – dávka obstarávající běh skriptu

wsus.reg – registry file s nastavením, před spuštěním skriptu je potřeba změnit položky “WUServer” a “WUStatusServer”, které obsahují adresu WSUS serveru

Přečteno 1,250x, z toho 1x dnes.

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Architect at Cisco UK and proud member of the Cisco Live Network Operations Team and WLAN Pi development team. If not working, he is most likely riding his Brompton bike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *