Možnosti instalace operačních systémů Windows jsou velmi bohaté. Kromě standardní instalace, která je obvykle preferovaná, je k dispozici několik dalších cest, jak přejít na novou verzi operačního systému. Zvolit lze přímý upgrade či například provozování více systémů na jednom stroji. Užitečné je rovněž znát základní techniky opravy systému.

Problematika instalace a reinstalace Windows je stala předmětem nejednoho vtipu. V tomto článku si ovšem zcela seriózně ukážeme, že instalátor  Windows má rozhodně co nabídnout a zdaleka neřekl své poslední slovo. S každou novou generací Windows se objevují nové techniky a postupy instalace, upgradu a přibývají i nástroje pro usnadnění opravy systému.

Čistá instalace

Mluvíme-li o čisté instalaci Windows, provádíme jejich instalaci do počítače, který dosud není vybaven žádným operačním systémem. Případně kompletně odstraňujete stávající softwarové vybavení a instalujete vše znovu. Ať už vás k čisté instalaci dovedla jakákoliv z cest, vězte, že jste zvolili nejlepší možný způsob. Do nově instalovaného systému si totiž nenesete žádné pozůstatky z doposud používaného systému, tedy i případné chyby. Navíc máte možnost se při příležitosti kompletní reinstalace systému poohlédnout u výrobců po aktuálních verzích aplikací a ovladačů.

 1. Vložte instalační DVD (flashdisk) Windows. Nastavte v BIOSu vašeho počítače bootování z disku DVD (případně flashdisku).
 2. Postupně projděte počátečními kroky instalátoru Windows. Tlačítkem Nainstalovat zahajte průvodce instalací, zvolte preferované jazykové nastavení a akceptujte smlouvu EULA.
  1
 3. V dalším kroku zvolte Vlastní typ instalace.
  2
 4. Vzápětí specifikujte pevný disk na nějž bude systém Windows nainstalován a pokračujte tlačítkem Další. Instalátor automaticky zajistí vytvoření oddílů a jejich naformátování.
  3
 5. Nyní bude zahájen samotný proces instalace. Vyčkejte na jeho dokončení a restartování systému.
  4
 6. Dále budete vyzváni k zadání uživatelského jména, hesla a nastavení času. O několik minut později je váš systém připraven k prvnímu použití.

Výhody

 • čistý systém bez chyb

Nevýhody

 • vyšší časová náročnost

 Upgrade systému

Pokud si nedokážete představit, že byste o veškerý software měli přijít a instalovat jej znovu, pak zvolte možnost přímého upgradu Windows (tzv. in-place upgrade). Díky němu jednoduše přejdete ze stávajícího systému na novější verzi Windows při zachování uživatelského nastavení a dat. Nezapomeňte však i v tomto případě provést zálohu vašich důležitých souborů a dokumentů.

Před započetím upgradu si ověřte, že jazyková verze vašich Windows odpovídá verzi, na níž přecházíte. Pokud tomu tak není, nebude možné upgrade provést. Ukázka zachycuje přímý upgrade z  Windows Vista na Windows 7.

Poznámka: Přímý upgrade z Windows XP na Windows 7 není možný.

 1. Spusťte počítač, přihlaste se do Windows Vista a zkontrolujte, zda máte nainstalován balíček Service Pack 1, bez něhož není možné pokračovat.
 2. Vložte do mechaniky instalační DVD (flashdisk) Windows 7 a vyčkejte na spuštění instalátoru.
 3. Podobně jako u čisté instalace projděte úvodní kroky.
 4. Jakmile dospějete k dialogu Jaký tip instalace požadujete?, zbystřete a zvolte možnost Upgrade.
  5
 5. Následující kroky instalátoru odpovídají běžné instalaci Windows z předchozího postupu.

Výhody

 • rychlé provedení

Nevýhody

 • případné chyby se mohou promítnout i do nového systému

 Více systémů (multibooting)

Nemusíte se samozřejmě omezovat pouze na používání jedné verze Windows. Vlastníte-li například licenci Windows XP a navíc si pořídíte Windows 7, můžete oba systémy provozovat na jednom počítači zcela nezávisle na sobě. Po každém zapnutí počítače se zobrazí výzva, podobná té na obrázku v kroku 7, umožňující zvolit, do jakého systému počítač nastartuje.

Tento postup vyžaduje přítomnost tolika diskových oddílů či pevných disků, kolik systémů chcete provozovat. Při instalaci se řiďte pravidlem, že je vhodné instalovat jednotlivé verze Windows v pořadí, v jakém byly vydány a uvedeny na trh.

V našem modelovém případě, kdy požadujeme provoz Windows XP a Windows 7, potřebujete dva diskové oddíly a zahájíte nejdříve instalaci Windows XP. Po jejím dokončení pokračujte novými Windows 7.

 1. Rozdělte váš pevný disk minimálně na dva oddíly. Učiníte tak nastartováním z instalačního DVD a použitím nástroje diskpart či přímo pomocí instalačního průvodce (Windows Vista a 7). Případně využijte nástroj na správu diskových oddílů jiného výrobce.
 2. Zahajte instalaci vložením instalačního CD Windows XP. Projděte všechny kroky průvodce.
 3. Po jejím dokončení nastartujte z instalačního DVD (flashdisku) Windows 7. Projděte úvodní kroky průvodce.
 4. V kroku Jaký tip instalace požadujete? zvolte možnost Vlastní.
  6
 5. Nyní zvolte oddíl, na nějž budou Windows 7 nainstalovány. Na každém oddílu smí být nainstalován pouze jeden systém. V tomto případě zvolíme disk 1, protože disk 0 již využívají Windows XP.
  7
 6. Zbylé kroky instalátoru se neliší od standardního instalačního postupu.
 7. Po dokončení instalace vás přivítá Správce spuštění systému Windows. Zvolte systém, který si přejete nastartovat.
  8

Výhody

 • dostupnost několika verzí OS
 • rychlost jejich běhu

 Nevýhody

 • nutnost starat se o všechny OS (aktualizace, instalace programů)
 • vyžadováno několik diskových oddílů
 • pro každý OS musíte mít platnou licenci

Oprava systému

Ač neradi, možná se ocitnete v situaci, kdy vás systém odmítá korektně fungovat. Projevovat se to může hned několika způsoby.

Pokud váš systém odmítá nastartovat či přestal po instalaci určitého programu či ovladače fungovat, můžete se pokusit o opravu jedním z nástrojů k tomu určených.

 1. Nastartujte z instalačního disku Windows 7.
 2. Zvolte odpovídající jazykové nastavení a v druhém kroku instalátoru klepněte na Opravit tento počítač.
  9
 3. V dialogu Možnosti obnovení systému  pokračujte klepnutím na Další.
 4. Z nabídky nástrojů zvolte ten, jehož popis nejlépe vystihuje aktuální problém. Doporučujeme využít především první dva uvedené.
  10

Poznámka: V případě nástroje Obnovení bitové kopie systému mějte na paměti, že bitovou kopii lze obnovit pouze na pevný disk o stejné a vyšší kapacitě.

Windows XP obsahují možnost opravení stávající instalace. Níže uvedené kroky popisují zahájení tohoto  procesu.

 1. Vložte instalační disk Windows XP do počítače a nastartujte z něj.
 2. První krok přejděte stiskem klávesy Enter, dále pak pomocí F8 akceptujte smlouvu EULA.
 3. V následujícím kroku se seznamem nainstalovaných systémů zvolte ten, jež si přejete opravit a stiskněte klávesu R.
 4. Instalátor zahájí opravu systému Windows při zachování nainstalovaných programů a dat.
  11

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Přečteno 39,994x, z toho 1x dnes.