Úplné oprávnění pro správu všech veřejných složek na Exchange Serveru 2010

Přístupová oprávnění k veřejným složkám jsou konfigurovatelná přímo z Outlooku. Některé operace ovšem není možné tímto způsobem provést. Tak například pokud potřebujete uživateli udělit kompletní oprávnění (role Owner) pro správu, vytváření a úpravy všech veřejných složek, musíte vzít na pomoc Exchange Management Shell.

Odebrání stávajících oprávnění

Rekurzivně projdeme všechny veřejné složky od jejich kořene (‘\’) a odebereme stávající oprávnění. Pokud byste chtěli tuto operaci provést na jinou složku a její podsložky, nahraďte řetězec ‘\’ odpovídající cestou.

Get-PublicFolder -Server ‘hyper-v.domain.local’ -Identity ‘\’ -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’ -User ‘domain.local/Users/Jiří Brejcha’ | Remove-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’

Přidělení role Owner

Opět rekurzí projdeme všechny složky a přidělíme uživateli Jiří Brejcha roli Owner. Tím mu umožníme provádět nad veřejnými složkami libovolnou operaci.

Get-PublicFolder -Server ‘hyper-v.domain.local’ -Identity ‘\’ -Recurse | Add-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’ -User ‘domain.local/Users/Jiří Brejcha’ -AccessRights ‘Owner’