Úplné oprávnění pro správu všech veřejných složek na Exchange Serveru 2010

Přístupová oprávnění k veřejným složkám jsou konfigurovatelná přímo z Outlooku. Některé operace ovšem není možné tímto způsobem provést. Tak například pokud potřebujete uživateli udělit kompletní oprávnění (role Owner) pro správu, vytváření a úpravy všech veřejných složek, musíte vzít na pomoc Exchange Management Shell.

Odebrání stávajících oprávnění

Rekurzivně projdeme všechny veřejné složky od jejich kořene (‘\’) a odebereme stávající oprávnění. Pokud byste chtěli tuto operaci provést na jinou složku a její podsložky, nahraďte řetězec ‘\’ odpovídající cestou.

Get-PublicFolder -Server ‘hyper-v.domain.local’ -Identity ‘\’ -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’ -User ‘domain.local/Users/Jiří Brejcha’ | Remove-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’

Přidělení role Owner

Opět rekurzí projdeme všechny složky a přidělíme uživateli Jiří Brejcha roli Owner. Tím mu umožníme provádět nad veřejnými složkami libovolnou operaci.

Get-PublicFolder -Server ‘hyper-v.domain.local’ -Identity ‘\’ -Recurse | Add-PublicFolderClientPermission -Server ‘hyper-v.domain.local’ -User ‘domain.local/Users/Jiří Brejcha’ -AccessRights ‘Owner’

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *