Jak odstranit tiskový port typu WSD?

Tento typ portu se odstraňuje výhradně automaticky. Při pokusu o jeho ruční odebrání se zobrazí chybová hláška. WSD Port Monitor je novinka ve Windows Vista a Windows Serveru 2008.

Pokud vám zůstal viset v seznamu portů neaktivní WSD port, nainstalujte si fiktivní tiskárnu a připojte ji ručně k tomuto portu. Tiskárnu pak odeberte. Automaticky bude odebrán i port.

Více o WSD: http://blogs.technet.com/askperf/archive/2008/02/11/ws2008-the-wsd-port-monitor.aspx