Zobrazení Service Tagu počítače DELL pomocí Powershellu

Na počítači či notebooku DELL si můžete jednoduchým příkazem Powershellu nechat vypsat svůj Service Tag. Bude se vám hodit v případě, kdy žádáte o reklamaci, hledáte ovladače nebo například kontrolujete konfiguraci stroje na stránkách technické podpory DELLu. V systémech jako Windows 7, kde je Powershell předinstalován, se už snad ani nevyplatí opisovat kód z šasi:)

Get-WmiObject win32_SystemEnclosure | select serialnumber

Získáme informace o příslušném WMI objektu a vybereme pouze požadovaný atribut.