Nefunkční Terminal Services Easy Print – mizející dokumenty z tiskové fronty

Jak možná tušíte, terminálový server by podle doporučení Microsoftu neměl zároveň plnit roli řadiče domény. Pokud ale víte, že si to můžete dovolit a požadujete od Windows Serveru 2008 obě tyto role, patrně narazíte na podivné chování technologie Easy Print. Ta umožňuje snadné připojení tiskáren RDP klienta tak, aby na ně bylo možné tisknout přímo z terminálovém serveru.

Ve výše popsané konfiguraci se sice tiskárny na serveru objeví, ale veškeré tiskové úlohy z fronty ihned zmizí a nevytisknou se. Popis řešení najdete v KB968605. Všechny úpravy se týkají serveru samotného. Ve stručnosti jde o změnu NTFS oprávnění pro složku C:\Windows\System32\Spool\PRINTERS.

Windows 7 – nefunkční připojení k síti, duplicitní sítě v Centru síťových připojení

Po nainstalování aplikací do čisté instalace Windows 7 mě po restartu přivítalo nepříjemné překvapení. Windows totiž náhle ztratila připojení k síti. Prověřil jsem jednotlivá nastavení. Tady je celkový popis problému.

Routovací tabulka Windows

Výpis získáte zadáním příkazu route print do příkazového řádku. Zdá se, že někdy během startu systému přidá nějaký program nebo služba do routovací tabulky druhý defaultní záznam. Poznáte ho podle ID sítě 0.0.0.0 a masky 0.0.0.0. Konkrétně se jedná o chybný první řádek v tabulce.

route-print

Centrum síťových připojení a sdílení

Pro připojení k síti používám jeden 1000Mbps Ethernet síťový adaptér. Všimněte si, že centrum hlásí připojení ke dvěma sítím, což je nesmysl. Mám pouze jednu síťovou kartu a prozatím nemám vytvořené žádné VPN či jiné připojení. Síť označená jako Neznámá síť je zde přebytečná.

V seznamu služeb jsem si všiml služby Bonjour Service s názvem ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##. Více se o ní můžete dozvědět tady. Instaluje se s některými aplikacemi (např. Creative Suite 3 od Adobe) a z minulosti s ní mám velmi nepříjemnou zkušenost. I tentokrát stála za celým problémem právě ona.

centrum-pripojeni

Řešení

  1. Zadáním services.msc do Start – Spustit otevřete konzolu Služby.
  2. Najděte službu Bonjour a dvakrát na ni poklepejte myší.
  3. Položku Typ spouštění změňte na Zakázáno.zakazat-sluzbu
  4. Potvrďte změnu stiskem tlačítka OK a restartujte počítač.

Kompletní odstranění služby můžete provést zadáním tohoto příkazu do Příkazového řádku Windows. Oba znaky uvozovek musí být klasické horní uvozovky.

“C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe” -remove

Windows 7 – zpřístupnění admin share (c$)

Windows 7 v základním nastavení nedovolují přístup k administrátorským sdíleným položkám. Ty jsou běžně přístupné členům lokální skupiny Administrators a díky znaku dolaru v názvu jsou skryté (nezobrazují se s seznamu sdílených složek). Na Windows 7 a Vista je třeba provést jeden z níže uvedených kroků.

Řešení

a) Vypnout UAC. Pak vše funguje, ovšem přicházíte o jeden z bezpečnostních prvků systému.
b) Vytvořit reg soubor s následujícím obsahem a spustit ho na stanici. Případně můžete přidat DWORD hodnotu do dané větve registru ručně.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“FilterAdministratorToken”=dword:00000000