Just DNS Lookup – vzdálené dotázání 34 DNS serverů po celém světě

Při řešení potíží s DNS si obvykle vystačím s řádkovým nástrojem nslookup. V poslední době jsem si ale oblíbil webový nástroj Just DNS Lookup. Jako vstup mu zadáte název domény, subdomény či hosta a nástroj se automaticky dotáže téměř čtyřiceti DNS serverů nacházejících se v různých částech světa.

just-dns-lookup

Výsledkem je výpis dotázaných DNS serverů, vrácených IP adres, TTL (time to live) a doby odezvy jednotlivých serverů. Pokud jste právě provedli úpravu DNS záznamů, můžete pomocí tohoto nástroje sledovat, jak se změna šíří mezi DNS servery.

Webový nástroj: Just DNS Lookup

MAPILab nástroje pro Outlook a Exchange Server

Pokud byste rádi svůj Outlook nebo Exchange Server obohatili nějakou zajímavou funkcí, zkuste se podívat na nabídku MAPILab. Z Exchange pluginů mě zaujal Rules for Exchange. Oproti klasických serverovým pravidlům je mnohem flexibilnější a přidává nové funkce.

MAPILab umí i velmi pěkné pluginy do Outlooku. Velmi mocný je balíček 18 pluginů nazvaný MAPILab Toolbox for Microsoft Outlook. Najdete mezi nimi mimo jiné nástroj pro skrytí faxových čísel. Často jsem od uživatelů slýchal stížnosti, proč Outlook při přidávání adresátů do nového e-mailu zobrazuje kromě klasických poštovních kontaktů i ty faxové. Právě nástroj Hide Fax Numbers toto řeší. Subscription Manager poskytuje automatické přihlašování a odhlašování k odebírání e-mailových novinek. Message AutoFill zase automaticky posílá skryté kopie odchozích e-mailů na zvolenou adresu. Navíc umí odpověď automaticky poslat z účtu, který odpovídá složce, kam byla zpráva doručena.

Zkrátka potřebujete-li rozšířit funkčnost vašeho Exchange Serveru či Outlooku, zkuste prozkoumat nabídku MAPILab. Je to velmi zajímavý zdroj nástrojů pro práci s poštou.