Na Vista klientech nelze upravit text e-mailu pomocí Outlook Web Access

Windows Vista jakožto klient připojující se na webové rozhraní Exchange Serveru 2003, nepodporuje některé ActiveX komponenty, které jsou nutné pro správnou funkci editoru Outlook Web Access. Výsledkem je, že v okénku pro vepsání samotného textu e-mailu se objeví křížek, znemožňující jakýkoli vstup. Řešení tohoto problému popisuje KB 911829. Napravuje situaci hotfixem, který je třeba zaplikovat na Exchange Server. Po instalaci vše funguje tak, jak jste zvyklí z Windows XP.

Nástroj MobileAdmin na serveru SBS 2003 skončí s chybou

Small Business Server 2003 R2 s nainstalovaným Exchange Serverem 2003 SP2 a komponentou MobileAdmin skončí při snaze o Remote Wipe Device (Vzdálené smazání mobilního zařízení) s chybou v následujícím nehezkém tvaru:

V aplikaci /MobileAdmin došlo k chybě serveru.
——————————————————————————–
Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.
Popis: Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku.

Podrobnosti o výjimce: System.Net.WebException: Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.

Zdrojová chyba:

Při provádění aktuálního webového požadavku byla vyvolána neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.

Trasování zásobníku:

[WebException: Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.]
  System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() +680
  System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult) +74
  System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() +234
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Mailbox.propFindRequest(String deviceUri) +240
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Mailbox.getDevices() +194
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Devices.refreshDevicesTable() +135
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Devices.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +190
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750

——————————————————————————–
Informace o verzi: Microsoft .NET Framework verze:1.1.4322.2407; verze ASP.NET:1.1.4322.2407

Bohužel žádné KB tento problém nepopisuje. Nicméně řešením je vypnout na webovém serveru Exadmin zabezpečení pomocí SSL. Jakmile vyžadování SSL vypnete, MobileAdmin se zázračně rozjede v plné funkcionalitě. Nepovedlo se mi zjistit, v čem by mohl být problém. Budete-li mít více štěstí, budu rád, když se o poznatky podělíte.

Chyba při připojení PC do SBS 2003 prostředí pomocí průvodce

SBS 2003Až se budete stejně jako já jednou divit, pročpak že nejde připojit nový počítač do SBS domény, můžete se setkat se stejnou chybou jako já. Máte-li totiž ve firmě router, na kterém běží DHCP server, pak primární DNS pravděpodobně ukazuje na něj. A to je ten háček. Přidáváte-li klientské PC do tohoto prostředí, musíte nejdříve nastavit klientům IP adresu Small Business Serveru jako primární DNS. Pak spustíte průvodce http://sbs/connectcomputer a všechno proběhne v klidu. Pokud máte DNS nastavené jinak průvodce se zastaví hned na začátku.

Vzdálenou správu už jen s BgInfo

BgInfoUtilitka BgInfo od Sysinternals patrně není pro většinu správců novinkou, ale velmi se mi zalíbila možnost nastavit si také pozadí přihlašovací obrazovky. Na první pohled tak vidíte, kam se přihlašujete, že na vzdáleném stroji dochází místo na disku, jaká je aktuální IP adresa či jakou velikost operační paměti jste přidělili virtuálnímu stroji. Customizaci zobrazovaných položek se meze nekladou, a tak máte k dispozici šikovného pomocníka.

SBS – snížení intervalu stahování pošty přes POP3 konektor

You can set the polling interval so that polling occurs more frequently than every 15 minutes:

Add a “ScheduleAccelerator” (DWORD) entry to
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Network\POP3Connector”

To determine the actual polling interval: Divide the POP3 Scheduling interval (the value you have configured in the POP3-Connector GUI’s Scheduling tab) by the value you set for the ScheduleAccelerator reg entry. For example, if you specify a 15-minute interval in the POP3-Connector GUI, and you set the ScheduleAccelerator value to 3, the POP3 Connector will poll every 5 minutes (15 divided by 3). If you set it to 5, the POP3 Connector will poll every 3 minutes.

Povolení uploadování spustitelných souborů na Sharepoint

SBS 2003Při oživování knihovny dokumentů jsem narazil na ochranu Sharepointu proti uploadování spustitelných a potenciálně nebezpečných souborů. Blokované přípony souborů lze upravit následovně.

1. Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click SharePoint Central Administration.

2. On the SharePoint Central Administration page, under Security Configuration, click Manage blocked file types.

3. On the Manage List of Blocked File Types page, perform one of the following actions:
     • To add a file type, click in the list and type the extension.
     • To delete a file type, delete the file extension from the list.

4. Click OK.

Zapomenuté administrátorské heslo v prostředí Active Directory

Pokud jste zapomněli heslo AD administrátora, není problém ho obnovit. Návod jak na to najdete například na níže uvedeném webu.

Odkazy:
http://www.petri.co.il/reset_domain_admin_password_in_windows_2000_ad.htm
http://www.petri.co.il/reset_domain_admin_password_in_windows_server_2003_ad.htm