Není nad to udržovat si v dokumentech a složkách pořádek. Pokud často přemýšlíte, jak nově vytvářenou složku pojmenovat, přiřaďte ji vámi zvolený obrázek. Podle něj ji zaručeně odlišíte od ostatních. Navíc je to tak snadné.
zmena-ikony

Pokud rádi shromažďujete soubory na pracovní ploše, může se na vaší ploše vyskytovat nemálo dokumenty, obrázky a dalších leckdy velmi užitečných dat. Díky strukturování souborů do složek jim dáte určitý řád. Jednoduše ty, které spolu nějak logicky souvisí, přesunete do složek. V této chvíli ještě stále nemusí být vyhráno. Je dost možné, že právě složky v tuto chvíli okupují znatelnou část vašeho pracovního prostoru. Co si počít dále? Odlište jednu od druhé přiřazením ikony či obrázku.

Z Windows XP a starších systémů jsme zvyklí, že složky mají podobu žlutých šanonů. Ve Windows Vista a 7 toto chování samozřejmě zůstává zachováno s tím, že jsme se dočkali některých nových funkcí. Ona žlutá ikona je stále aktuální, ale do ní je vloženo několik náhledových obrázků odvozených od samotného obsahu dané složky.  Jinými slovy systém automaticky vytváří zástupnou ikonu složky na základě jejího obsahu. Pokud tedy obsahuje fotografie z vašeho kompaktu, některé z nich systém vybere a jejich náhledy se zobrazí přímo uvnitř onoho typického žlutého symbolu šanonu. To je dozajista příjemná vlastnost, ovšem ani tak nemusí být patrné, co přesně složka obsahuje. Obsahují-li všechny složky dokumenty formátu Microsoft Word, těžko je rozlišíte. I proto můžete každé složce nastavit libovolnou ikonu (případně obrázek), která vám na první pohled napoví, co se skrývá uvnitř.

Všimněte si, že rozlišuji přiřazení ikony a obrázku. Obdobné rozdělení je patrné i v dialogovém okně pro přiřazení ikony složce. Windows stejně jako doposud přijímají klasické ikony ze spustitelných EXE souborů, knihoven DLL a souborů ICO. Nad rámec těchto zdrojů ikon můžete použít obrázek v plném slova smyslu typu JPEG, PNG nebo například GIF.

Nastavení vlastní ikony

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, jejíž ikonu se chystáte změnit. Z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti.
  2. Přejděte na poslední záložku nazvanou Přizpůsobit.
    prizpusobit
  3. Chcete-li přiřadit složce nějakou stávající ikonu ze souborů EXE, DLL nebo ICO klepněte na tlačítko Změnit ikonu. Pokud naopak máte připravený obrázek jednoho z výše jmenovaných formátů, pokračujte tlačítkem Zvolit soubor v části Obrázky složek. V obou případech zvolte odpovídající obrázek a tlačítkem OK (případně Otevřít) potvrďte vaší volbu.
  4. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialog a všimněte si změny ikony. Pokud změna není ihned patrná, obnovte zobrazení stiskem klávesy F5.

Pozor: Pokud měníte ikonu složky umístěné v Dokumentech, záložka Přizpůsobit zde chybí. V tomto případě otevřete , složku C:\Users\Jirka\Documents, kde Jirka je název vašeho uživatelského účtu. Zde již je záložka viditelná a nemusíte se nikterak omezovat.

Navrácení původní ikony

Operace změny ikony složky je vratná. Kdykoliv můžete vzít úpravy ikony dané složky zpět a vrátit se k původnímu vyobrazení.

  1. Na složce, jejíž ikonu si přejete vrátit do původní podoby, klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti.
  2. Přejděte na poslední záložku nazvanou Přizpůsobit.
  3. V případě, že jste složce přidělili ikonu v podobě obrázku, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí v části Obrázky složek. Pokud jste pracovali s klasickým ikonovým formátem, použijte namísto toho tlačítko Změnit ikonu a v nově otevřeném okně klepněte na Obnovit výchozí.
  4. Tlačítkem OK uzavřete dialog a uložíte změny.

TIP: Věděli jste, že velikost ikon na pracovní ploše můžete změnit držením klávesy CTRL a točením rolovacího kolečka myši?

Tento článek byl napsán pro časopis Computer.

Přečteno 17,593x, z toho 1x dnes.