Zobrazení Service Tagu počítače DELL pomocí Powershellu

Na počítači či notebooku DELL si můžete jednoduchým příkazem Powershellu nechat vypsat svůj Service Tag. Bude se vám hodit v případě, kdy žádáte o reklamaci, hledáte ovladače nebo například kontrolujete konfiguraci stroje na stránkách technické podpory DELLu. V systémech jako Windows 7, kde je Powershell předinstalován, se už snad ani nevyplatí opisovat kód z šasi:)

Get-WmiObject win32_SystemEnclosure | select serialnumber

Získáme informace o příslušném WMI objektu a vybereme pouze požadovaný atribut.

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *