Windows 7 – zpřístupnění admin share (c$)

Windows 7 v základním nastavení nedovolují přístup k administrátorským sdíleným položkám. Ty jsou běžně přístupné členům lokální skupiny Administrators a díky znaku dolaru v názvu jsou skryté (nezobrazují se s seznamu sdílených složek). Na Windows 7 a Vista je třeba provést jeden z níže uvedených kroků.

Řešení

a) Vypnout UAC. Pak vše funguje, ovšem přicházíte o jeden z bezpečnostních prvků systému.
b) Vytvořit reg soubor s následujícím obsahem a spustit ho na stanici. Případně můžete přidat DWORD hodnotu do dané větve registru ručně.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“FilterAdministratorToken”=dword:00000000

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

2 thoughts on “Windows 7 – zpřístupnění admin share (c$)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *