Nástroj MobileAdmin na serveru SBS 2003 skončí s chybou

Small Business Server 2003 R2 s nainstalovaným Exchange Serverem 2003 SP2 a komponentou MobileAdmin skončí při snaze o Remote Wipe Device (Vzdálené smazání mobilního zařízení) s chybou v následujícím nehezkém tvaru:

V aplikaci /MobileAdmin došlo k chybě serveru.
——————————————————————————–
Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.
Popis: Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku.

Podrobnosti o výjimce: System.Net.WebException: Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.

Zdrojová chyba:

Při provádění aktuálního webového požadavku byla vyvolána neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.

Trasování zásobníku:

[WebException: Vzdálený server vrátil chybu: (403) Zakázáno.]
  System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() +680
  System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult) +74
  System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() +234
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Mailbox.propFindRequest(String deviceUri) +240
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Mailbox.getDevices() +194
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Devices.refreshDevicesTable() +135
  Microsoft.Exchange.AirSync.Admin.Devices.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +190
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750

——————————————————————————–
Informace o verzi: Microsoft .NET Framework verze:1.1.4322.2407; verze ASP.NET:1.1.4322.2407

Bohužel žádné KB tento problém nepopisuje. Nicméně řešením je vypnout na webovém serveru Exadmin zabezpečení pomocí SSL. Jakmile vyžadování SSL vypnete, MobileAdmin se zázračně rozjede v plné funkcionalitě. Nepovedlo se mi zjistit, v čem by mohl být problém. Budete-li mít více štěstí, budu rád, když se o poznatky podělíte.

Published by

Jiri Brejcha

Jiri is passionate about mobility ranging from Wi-Fi to folding bikes;-) He is a Wi-Fi Technical Solutions Architect at Cisco UK, proud member of the Cisco Live Network Operations Center deployment team, and WLAN Pi development team. If he is not working, he is most likely riding his Brompton bike. All opinions are my own, not Cisco's.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *