Všichni jsme si zvykli provádět výběr více položek v Průzkumníku tažením myši. Chceme-li vybrat jednotlivé položky, máme zažito, že nám k tomu dopomůže stisknutá klávesa CTRL a následné klepnutí na každou z položek. Zapomeňte na chvíli na tuto klávesu a vyzkoušejte to s námi jinak. Vzpomeňte si na své první chvilky strávené u počítače s operačním systémem Windows. Vybavte si […]