Patříte-li mezi partnery Microsoftu, možná jste si předplatili balíček Action Pack Subscription. Jde o software určený pro přípravu demonstrací pro zákazníky a vnitrofiremní použití. Veškerý software byl doposud distribuován formou fyzických CD médií. Nyní jsme se dočkali a Microsoft zavádí elektronickou distribuci softwaru. Podobně jako například u MSDN či Technet Subscription je možné si software kdykoliv […]